Lokaliteter: Kloterudveien: 20.05.2020

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Område:Kloterudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:20.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 15 grader
Kommentar til metode:fotografering
Kommentar til funn:I kraftgate
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:12
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (20.05.2020)