Lokaliteter: Presthammer: 23.05.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:23.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:I hagen.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Trekk på gang...