Lokaliteter: Vaksvik: 25.05.2020

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Lokalitet:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.05.2020


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2020