Lokaliteter: Nordhammarvika industripark: 29.05.2020

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Nordhammarvika industripark (Frøya, Trøndelag)
Dato:29.05.2020
Registrert:30.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cerura vinula (Stor gaffelstjert)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hvilende..
© Frank Lyngvær (29.05.2020)