Lokaliteter: Manum: 17.04.2020

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:17.04.2020
Registrert:31.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anticlea badiata (Brun rosemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (17.04.2020)