Lokaliteter: Bjørkelangen: 03.06.2020

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Lokalitet:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:03.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engstorkenebb (Geranium pratense) 
Fenofase:Blomstring03.06.2020


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring02.06.2020


Art:Piggsvin (Erinaceus europaeus) 
Fenofase:Første observasjon01.06.2020


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring03.06.2020


Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer) 
Fenofase:Voksenstadiet02.06.2020