Lokaliteter: Skilsøveien: 03.06.2020

Rapportør:Martine Alise Kvam
Observatører:Martine Alise Kvam
Lokalitet:Skilsøveien (Arendal, Agder)
Dato:03.06.2020
Registrert:04.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol/lett skydekke
Kommentar til funn:Dukket tilfeldigvis opp på en plantekasse i hagen etter gressklipp.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Jarle Kvam (03.06.2020)
© Jarle Kvam (03.06.2020)