Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 09.06.2020

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:09.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:10 gr flau vind, lettskyet
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hypochalcia ahenella (Bakkesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia lunularia (Flikmånemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma urticae (Hvit tigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Leucania comma (Kommagressfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen