Lokaliteter: Kloterudveien: 14.06.2020

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:14.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 22 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Oeneis jutta (Juttas ringvinge)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:myr ved Kloterudveien


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Papilio machaon (Svalestjert)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen