Lokaliteter: Presthammer: 21.06.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:21.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Diasemia reticularis (Beiteengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy.
© Leiv Tommas Haugen (21.06.2020)