Lokaliteter: Tjønndalen: 21.06.2020

Rapportør:Thor Edgar Kristiansen
Observatører:Thor Edgar Kristiansen
Lokalitet:Tjønndalen (Bodø, Nordland)
Dato:21.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent
Kommentar til metode:Håvet
Kommentar til funn:Mener det er bregneengmott ( usikker). For tidlig på året for klokkeengmott. Uvanlig mørk?
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea decrepitalis (Bregneengmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Usikker.
Usikker på art. Klokkengmott er det for tidlig på året?
© Thor Edgar Kristiansen (21.06.2020)