Lokaliteter: Olstappen: 25.06.2020

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Område:Olstappen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:25.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Ingen vanlig art i området
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papilio machaon (Svalestjert)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Observatør og fotograf: Ida Aasne Sande Wangen
Foto: Ida Aasne Sande Wangen
© Svein Bekkum (25.06.2020)