Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 09.05.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:09.05.2020
Registrert:30.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.05.2020)