Lokaliteter: Nes fort: 01.07.2020

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Nes fort (Lødingen, Nordland)
Dato:01.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet men varmt og vindstille.
Kommentar til metode:Hoving og fotografering
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes rutilana (Einerpraktvikler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (01.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta despicata (Grobladengmott)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:15
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:3 hanner og en hunn. Sjekket framben på to av hannene.
hann
© Svein Bekkum (01.07.2020)
hann
© Svein Bekkum (01.07.2020)
© Svein Bekkum (01.07.2020)
hunn
© Svein Bekkum (01.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia nemorivaga (Melbærkveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (01.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:12
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:15
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampronia rupella
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (01.07.2020)