Blåfjellet: 20.06.2020

Norge»Vestland»Vaksdal»Blåfjellet»20.06.2020

Registrert informasjon

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Område:Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Dato:20.06.2020
Registrert:02.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Rheumaptera subhastata (Myrkorsmåler)
Antall:6
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (20.06.2020)


Art:Anarta melanopa (Svartflekkheifly)
Antall:20
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Forsiktig anslag
© Sveinung Sigbjørnsen (20.06.2020)