Lokaliteter: Trollveien Oppegård: 29.06.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Trollveien Oppegård (Frogn, Viken)
Dato:29.06.2020
Registrert:06.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Sett krypende på bakken
Kommentar til funn:Observert av Tor Ødemark
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mimas tiliae (Lindesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Larve
Kommentar:Det var tidlig
© Dag Øivind Ingierd (29.06.2020)