Lokaliteter: Linnakåsa: 31.05.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Linnakåsa (Bamble, Vestfold og Telemark)
Dato:31.05.2020
Registrert:08.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Teleiopsis diffinis
Antall:1
Voksestadium:Voksen