Lokaliteter: Årviknes: 09.07.2020

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:09.07.2020
Registrert:11.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Nektarrike hageplanter
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
På Skabiosa ‘Butterfly Blue’
© Ole Terland (09.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Hemaris fuciformis (Bredkantet humlesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
På Skabiosa ‘Butterfly Blue’
© Ole Terland (09.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Klare farger, trolig nyklekket.
© Ole Terland (09.07.2020)