Lokaliteter: Ekeberg: 02.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Ekeberg (Oslo)
Dato:02.07.2020
Registrert:12.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia abbreviana (Almekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Evergestis limbata (Bremkålmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllocnistis labyrinthella (Ospeminérmøll)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. 3 innsamlet id. sjekk.


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lyonetia clerkella (Slyngminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Emmelina monodactyla (Vindelfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia praecocella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter joannisi
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann.