Lokaliteter: Slinningen, Hessa: 13.07.2020

Rapportør:Janita Arhaug
Observatører:Janita Arhaug
Lokalitet:Slinningen, Hessa (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:13.07.2020
Registrert:15.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Vekslende, regn og opplett
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Janita Arhaug (13.07.2020)
© Janita Arhaug (19.07.2020)