Lokaliteter: Sørkedalen 914: 15.07.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:15.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polia nebulosa (Grått hakefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eustroma reticulata (Nettmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Triodia sylvina (Rød roteter)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.07.2020)