Lokaliteter: Vågslid: 15.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:15.07.2020
Registrert:16.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polia bombycina (Vinkelhakefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Vinje kommune. Hann.


Artsdatabanken logo
Art:Digitivalva reticulella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon schwarziellus
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. Hann innsamlet for genital sjekk.


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen