Lokaliteter: Sørkedalen 914: 16.07.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:16.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (16.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Thyatira batis (Flekkhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (16.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (16.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Ecliptopera
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (16.07.2020)