Lokaliteter: Li: 28.07.2013

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Li (Sandnes, Rogaland)
Dato:28.07.2013
Registrert:17.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frank Alendal (28.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmorhoe ocellata (Øyemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frank Alendal (28.07.2013)