Lokaliteter: Fillingsnes: 18.07.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Fillingsnes (Frøya, Trøndelag)
Dato:18.07.2020
Registrert:19.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata petropolitana (Bergringvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia pallida (Blek mosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:150
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Minimum. Tallrik.


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Saturnia pavonia (Nattpåfugløye)
Antall:1
Voksestadium:Larve
© Frode Falkenberg (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:65
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Fra Rotvika til Storheia.


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:25
Voksestadium:Voksen