Lokaliteter: Nabeita: 19.07.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nabeita (Frøya, Trøndelag)
Dato:19.07.2020
Registrert:20.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria margaritella (Perlemornebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Frøya kommune!
© Frode Falkenberg (19.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen