Lokaliteter: Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 21.07.2020

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Lokalitet:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Viken)
Dato:21.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris holmiana (Rød flatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Jan-Erik Olsen (21.07.2020)