Lokaliteter: Brekke: 22.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Brekke (Karmøy, Rogaland)
Dato:22.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha alpinana (Gul prestekragerotvikler)
Antall:9
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.
Hunn.
© Leiv Tommas Haugen (22.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen