Lokaliteter: Bygnes: 11.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Bygnes (Karmøy, Rogaland)
Dato:11.07.2020
Registrert:25.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving ettermiddag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora deauratella (Kløversekkmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterophorus pentadactyla (Sølvfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora taeniipennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep. 2 funn Karmøy.