Lokaliteter: Bakkeløkka: 30.06.2020

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:30.06.2020
Registrert:25.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, litt regn
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Litt usikker på denne

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (30.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (30.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (30.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Diplodoma laichartingella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (30.06.2020)