Lokaliteter: Bakkeløkka: 02.07.2020

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:02.07.2020
Registrert:25.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Blandet
Kommentar til funn:Observert fra 2.-11.juli
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.07.2020)