Lokaliteter: Ryggen: 02.07.2020

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Ryggen (Asker, Viken)
Dato:02.07.2020
Registrert:25.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.07.2020)