Lokaliteter: Sørkedalen 914: 29.07.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:29.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crocallis elinguaria (Bølgemåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Setina irrorella (Panterspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ourapteryx sambucaria (Stjertmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.07.2020)