Lokaliteter: Tomtabakken 3: 29.07.2020

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Tomtabakken 3 (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn, 14 grader
Kommentar til funn:Funnet innendørs
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.07.2020)