Lokaliteter: Sandbekken: 17.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Dato:17.07.2020
Registrert:17.08.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen