Lokaliteter: Drøbak: 22.08.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Drøbak (Frogn, Viken)
Dato:22.08.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mimas tiliae (Lindesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Larve
© Dag Øivind Ingierd (22.08.2020)