Lokaliteter: Myra, Barman: 19.09.2020

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Myra, Barman (Hitra, Trøndelag)
Dato:19.09.2020
Registrert:20.09.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, 10°C, og sol. Svak vind.
Kommentar til metode:Hvilende ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (19.09.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (19.09.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (19.09.2020)