Lokaliteter: Holseker: 21.09.2020

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:21.09.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (21.09.2020)