Lokaliteter: Holseker: 01.10.2020

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:01.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:På husvegg.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (01.10.2020)