Lokaliteter: Hesthaugen: 02.10.2020

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:02.10.2020
Registrert:04.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Vindstille, 12 grader, ikke regn
Kommentar til metode:Nektarrike hageblomster.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Overvintrer som imago. Norsk navn er noe diffust for meg. Sikkert kjennetegn er de to satellittene omkring en kjerne.
© Ole Terland (02.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (02.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Høsten 2020 har jeg sett uvanlig mange Taggvingefly.
© Ole Terland (02.10.2020)