Lokaliteter: Rena og omegn: 28.09.2020

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Lokalitet:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:28.09.2020
Registrert:04.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solskinn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Larve
Observasjonen er gjort rett nord for Sorknes gård på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (28.09.2020)
Observasjonen er gjort rett nord for Sorknes gård på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (28.09.2020)