Lokaliteter: Vågslid: 09.08.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:09.08.2020
Registrert:04.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Gnorimoschema epithymella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen