Lokaliteter: Holseker: 05.10.2020

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:05.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Fin høstkveld, +14 grader
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (05.10.2020)