Lokaliteter: Vågslid: 29.06.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:29.06.2020
Registrert:06.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld og lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis uncella (Bjørkesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:1
Voksestadium:Voksen