Lokaliteter: Presthammer: 27.07.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:27.07.2020
Registrert:07.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia intricata (Einerdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen