Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 17.06.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:17.06.2020
Registrert:15.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, ca 21 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aricia artaxerxes (Sankthansblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (17.06.2020)
© Lucy Birgitte Liahjell (17.06.2020)