Lokaliteter: Sørborg: 15.10.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:15.10.2020
Registrert:16.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen