Lokaliteter: Presthammer: 26.08.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:26.08.2020
Registrert:22.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa tritici (Gråbrunt sandjordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris emargana (Konkavflatvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hanner . Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Amphipoea lucens (Myrstengelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen