Lokaliteter: Årviknes: 23.10.2020

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:23.10.2020
Registrert:24.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet, opphold, vindstille, 6 grader gjennom natten
Kommentar til metode:På vegg og i lyskassen
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Merknad:> 280
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Det var minst 280 av denne arten, de aller fleste på vegg. Det er kun hannen som kan fly. Hunnen sprer seg i et tidlig larvestadium ved å slippe seg ut i luften, og blir så ført med vinden. Norske forskere har gjort mye forskning på denne arten fordi den kan "snauspise" fjellbjørk. Se: Vindstad OPL, Schott T, Hagen SB, Jepsen JU, Kapari, Ims RA (2013) How rapidly do invasive birch forest geometrids recruit larval parasitoids? Insights from comparison with a sympatric native geometrid. Biol Invasions 15:1573–1589. Doi: 10.1007/s10530-012-0393-8 Artikkelen er åpen, tilgjengelig for alle, uten betalingsmur.
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Det er vanskelig å skille lys og mørk irrmåler. I dette tilfellet mener jeg det er lys irrmåler fordi den kun har skjær av grønt "irr" over seg. Mørk irrmåler bruker å være mørkegrønne, nesten mørke.
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (23.10.2020)
Leif Aarvik ved Universitetet i Oslo har artsbestemt denne til variant av Stor frostmåler. Tusen takk til Leif Aarvik for hjelpen.
© Ole Terland (23.10.2020)