Lokaliteter: Blikshamn: 26.06.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Arnt Kvinnesland
Område:Blikshamn (Karmøy, Rogaland)
Dato:26.06.2020
Registrert:21.11.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis dolabraria (Smal skumringsmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy.